Borg Technisch Beveiligingsbedrijf
Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties

Leerpark Drachten

In opdracht van Unica installatietechniek voert Solvocom momenteel de tweede fase van het project “Leerpark Drachten” uit. Solvocom neemt de volgende installaties voor haar rekening:

  • Data netwerk
  • Inbraaksignalering
  • Brandmeldsysteem
  • Geluidsinstallatie
  • Camerabeveiliging
  • Lestijdsignalering

Het leerpark biedt nieuwe huisvesting voor CSG Liudger en ROC Friese Poort. In 2012 is de locatie aan de Splitting opgeleverd. Dit jaar wordt de locatie aan de Raai afgerond.

Romeo en Julia

Wanneer de nieuwbouw helemaal klaar is, valt op dat de buitenkant heel hoekig en robuust gebouwd is, terwijl de binnenkant juist veel ronde vormen vertoont. Bij de opgeleverde nieuwbouw aan de Splitting is het juist andersom: vele ronde vormen aan de buitenkant en hoekig aan de binnenkant. Het gebouw aan de Raai wordt door de architect Romeo genoemd, terwijl de Splitting wederhelft Julia symboliseert.

leerpark