Borg Technisch Beveiligingsbedrijf
Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties

Draadloze netwerken

wifi-logoVoor specificieke situaties kan een draadloos netwerk een uitstekend alternatief of aanvulling zijn. Een draadloos netwerk gebruikt radiosignalen of lichtsignalen voor het datatransport. Met een draadloos netwerk hebben gebruikers overal toegang tot het netwerk zonder dat ze een aansluiting hoeven op te zoeken. Het kan gebruikt worden als een op zichzelf staand netwerk of als aanvulling op een bekabeld netwerk.

Stand alone netwerk

Het stand alone netwerk kan nodig zijn in moeilijk te bekabelen gebieden, zoals monumentale panden, gebouwen met grote open ruimten en plaatsen waar asbest is gebruikt. Daarnaast kan het nodig zijn om tijdelijk een draadloos netwerk te plaatsen voor speciale projecten en tijdelijke toepassingen in snel en vaak veranderde omgevingen.

Als aanvulling op het vaste netwerk

Het draadloze netwerk als aanvulling op een bekabeld netwerk kan handig zijn voor toegang van mobiele gebruikers, zoals medewerkers die veel op verschillende plaatsen zitten en toch overal toegang tot de netwerkomgeving moeten hebben. Ook gebruikers met kleine draagbare apparatuur als scanners of mobiele klaslokalen in scholen hebben hier hun baat bij. Tenslotte kan een draadloos netwerk een goede oplossing zijn voor locaties waar weinig gebruikers op een groot oppervlak werkzaam zijn. Draadloze netwerken als uitbreiding of aanvulling op een kabelnetwerk zien we dan ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen, magazijnen en fabriekshallen.

Effectieve opstelling

Door een ervaren engineer van ATS Nederland wordt gemeten of een draadloos netwerk mogelijk is en wat de meest effectieve opstelling is. Het is dus niet zo eenvoudig om het netwerk zo goed mogelijk te laten werken. Obstakels, zoals wanden en vloeren, maar ook meubilair kunnen grote invloed hebben op het bereik van de radiozenders.

Een keuze maken

ATS Nederland helpt u graag bij de juiste keuze. Wij geven u voorlichting over de gebruiks- mogelijkheden van het netwerk. Stuur ons het contactformulier toe en wij nemen vrijblijvend contact met u op.