Borg Technisch Beveiligingsbedrijf
Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties

Camerabeveiliging De Ekers Joure

Camerabeveiliging De EkersIn opdracht van Belangenvereniging De Ekers te Joure beveiligt Solvocom het bedrijventerrein De Ekers met camera’s. Er worden ‘intelligente’ camera’s geplaatst op strategische plaatsen. De camera’s zijn verbonden met de toezichtcentrale van Schaaf Beveiliging in Leeuwarden. Intelligente software zorgt er voor dat bij afwijkend gedrag de operator hierop wordt geattendeerd. Zonodig kan direct passende actie worden ondernomen. Dit kan het inzetten van een surveillant zijn , of wanneer nodig ook politie of brandweer.

Het belangrijkste doel van de camera’s is de preventieve werking. Voorkomen is beter dan genezen. En de inzet van camera’s is ook aanzienlijk effectiever dan de wijze waarop dit voorheen gebeurde. Vroeger deed een surveillant een aantal rondes over het terrein. Dit was slechts een steekproef want in de tussentijd was er geen enkele controle. Camera’s zijn permanent aanwezig en alleen wanneer nodig wordt de aandacht van een surveillant gevraagd. Wanneer er nu iemand ter plaatse wordt gestuurd dan is daar ook een reden voor.