Borg Technisch Beveiligingsbedrijf
Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties

admin

Portofoons voor BHV Kadaster

XTNi2_MD_XU-ENSolvocom heeft 60 portofoons geleverd voor gebruik binnen de BHV afdelingen van het Kadaster. De Motorola XTNi is een compacte, uiterst degelijke en betrouwbare portofoon.

Hoewel de afgelopen jaren GSM toestellen veel functies van de portofoon hebben vervangen, blijft deze aloude radiotechniek nog altijd uiterst betrouwbaar wanneer het om communicatie op kritische momenten gaat. BHV is een van die toepassingen.

Axis M3007: de camera die alles ziet

m3007-pv_axisMet de nieuwe Axis M3007P(V) camera’s is het mogelijk om een ruimte volledig in beeld te brengen. De camera heeft 5 megapixel sensor en een beeldhoek van 360 graden. Het originele beeld is rond maar dankzij de software in de camera zijn hier vier camerabeelden of twee panoramische beelden uit te halen. Het perspectief wordt daarbij door de camera gecorrigeerd.

De M30 serie van Axis is uitermate geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld winkels en magazijnen. Waar normaal gesproken vier camera’s nodig zijn om een ruimte volledig in beeld te brengen, kan nu met één camera worden volstaan. Naast een uitmuntende beeldkwaliteit is deze oplossing dus ook zeer kosteneffectief.

Leerpark Drachten

In opdracht van Unica installatietechniek voert Solvocom momenteel de tweede fase van het project “Leerpark Drachten” uit. Solvocom neemt de volgende installaties voor haar rekening:

  • Data netwerk
  • Inbraaksignalering
  • Brandmeldsysteem
  • Geluidsinstallatie
  • Camerabeveiliging
  • Lestijdsignalering

Het leerpark biedt nieuwe huisvesting voor CSG Liudger en ROC Friese Poort. In 2012 is de locatie aan de Splitting opgeleverd. Dit jaar wordt de locatie aan de Raai afgerond.

Romeo en Julia

Wanneer de nieuwbouw helemaal klaar is, valt op dat de buitenkant heel hoekig en robuust gebouwd is, terwijl de binnenkant juist veel ronde vormen vertoont. Bij de opgeleverde nieuwbouw aan de Splitting is het juist andersom: vele ronde vormen aan de buitenkant en hoekig aan de binnenkant. Het gebouw aan de Raai wordt door de architect Romeo genoemd, terwijl de Splitting wederhelft Julia symboliseert.

leerpark

Nieuwe naam went snel

solvocom_logo_150x150Op 1 januari 2013 is onze bedrijfsnaam JWS Liditel gewijzigd in Solvocom. Inmiddels zijn wij, en hopelijk u ook, al helemaal gewend aan deze nieuwe naam. De oude naam was een gekozen na de fusie in 2009 tussen JWS Communicatietechniek en Liditel. Het nieuwe bedrijf heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en er is één bedrijf ontstaan. Tijd voor een nieuwe naam dus. Solvocom staat voor ‘Oplossingen in communicatietechniek’ en dat is wat we doen!

Camerasysteem De Ekers Joure in gebruik genomen

Vandaag is het camerasysteem op bedrijventerrein De Ekers te Joure officieel in gebruik genomen. Het systeem is gerealiseerd door Solvocom en maakt gebruik van de laatste stand van de techniek op het gebied van Video Content Analyse. Omrop Fryslan was aanwezig en heeft de volgende reportage gemaakt:

Camerabeveiliging De Ekers Joure

Camerabeveiliging De EkersIn opdracht van Belangenvereniging De Ekers te Joure beveiligt Solvocom het bedrijventerrein De Ekers met camera’s. Er worden ‘intelligente’ camera’s geplaatst op strategische plaatsen. De camera’s zijn verbonden met de toezichtcentrale van Schaaf Beveiliging in Leeuwarden. Intelligente software zorgt er voor dat bij afwijkend gedrag de operator hierop wordt geattendeerd. Zonodig kan direct passende actie worden ondernomen. Dit kan het inzetten van een surveillant zijn , of wanneer nodig ook politie of brandweer.

Het belangrijkste doel van de camera’s is de preventieve werking. Voorkomen is beter dan genezen. En de inzet van camera’s is ook aanzienlijk effectiever dan de wijze waarop dit voorheen gebeurde. Vroeger deed een surveillant een aantal rondes over het terrein. Dit was slechts een steekproef want in de tussentijd was er geen enkele controle. Camera’s zijn permanent aanwezig en alleen wanneer nodig wordt de aandacht van een surveillant gevraagd. Wanneer er nu iemand ter plaatse wordt gestuurd dan is daar ook een reden voor.

Netwerkbekabeling complex?

Bekabelingsystemen zijn complexe technische systemen. Dat is bij velen bekend. Er zijn echter ook nog hele volksstammen, die beweren dat netwerkbekabeling “commodity” is en dat iedereen dat wel kan. De dagelijkse praktijk bewijst het tegenovergestelde.
Installatiebedrijven, adviesbureaus, facilitaire- en technische diensten hebben veelal een elektrotechnische achtergrond. Datacommunicatie en de daarbij behorende infrastructuren zijn elektronica. Dat zijn toch echt twee andere werelden. Signalen, die getransporteerd worden over twisted-pairbekabelingsystemen, hebben een zeer hoge frequentie. Wat dat aangaat is 50 Hz nog net geen gelijkstroom. Hoogfrequent signalen gedragen zich heel anders, eigenaardig zeggen sommigen, dan laagfrequent signalen. Een voedingskabel kan afgetakt worden, maar bij databekabeling kan dat niet. Dit moeten altijd ononderbroken verbindingen zijn. Cat6 WAGO’s bestaan niet.
Bij signalen met een hoge frequentie doen zich hele andere fenomenen voor dan bij laagfrequent. De samenstelling van isolatiematerialen speelt een cruciale rol in de performance van de kabel. De karakteristieke impedantie van een bekabelingsysteem is liefst 100 Ohm ±0%, maar dat kan simpelweg niet. Je hebt bij technische definities en producten altijd met tolerantie te maken. Het is wel zo, dat hoe kleiner de tolerantie, des te beter het product. Een impedantievariatie in het communicatiekanaal beschouwt een hoogfrequent signaal als een drempel waar het tegenaan stoot. En net als golven die ergens tegenaan botsen, zo worden hoogfrequent signalen ook gereflecteerd. Een ander “merkwaardig” fenomeen is dat signalen op aderparen beïnvloed worden door signalen van naastgelegen aderparen. Dit noemen we overspraak.
Al deze parameters moeten getest worden om aan te tonen dat het systeem voldoet aan de eisen van internationale standaarden. Voor twisted-pairsystemen in de jaren negentig van de vorige eeuw waren lengte, overspraak, demping en gelijkstroomweerstand van het circuit voldoende. Een tester deed er toen tweeëneenhalve minuut over om zo’n meting te verrichten. Om onze honger naar meer bandbreedte te stillen moeten ontwikkelaars van standaarden, protocollen en bekabelingsproducten alle registers open trekken. Nieuwe technieken zijn ontwikkeld en inzichten zijn bijgesteld. Resultaat: we hebben heel veel parameters meer die we moeten testen. Gelukkig heeft de ontwikkeling van testapparatuur ook niet stilgestaan en kunnen we deze hele bak aan parameters in twaalf seconden meten. Bovendien is de testapparatuur intelligenter geworden. Da’s mooi, maar het heeft ook nadelen.
We vergeten steeds vaker dat we zelf moeten blijven nadenken en niet klakkeloos achter de meetresultaten van de tester aan te lopen. Dit geldt voor twisted-pair, maar zeker ook voor glasvezelmetingen. Er zijn verschillende situaties waarbij de tester onlogische meetresultaten geeft. Hoe kan het, dat een testresultaat “PASS” is terwijl de overspraak waarden een negatieve marge hebben? Je verwacht een “FAIL”. De NEXT-waarden zijn slechter dan wat in de standaarden staat. Wel, deze eigenaardigheid heet de “4 dB regel” en komt vooral voor bij korte lengtes. Het klinkt misschien raar, maar dit kan een situatie zijn, die conform de norm is. In de standaarden ISO/IEC 11801 en NEN-EN 50173-1 staat, dat wanneer de Insertion Loss van een communicatiekanaal niet groter dan 4 dB is, de bijbehorende meetwaarden voor NEXT genegeerd kunnen worden. De tester zal bij NEXT een “i” laten zien. Deze staat overigens niet voor “ignored”, maar voor “recorded for information only”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reindert Oosterbaan.

VKB subsidieregeling 2013

Sinds 1 januari 2013 bestaat er weer de mogelijkheid voor bedrijven met maximaal 10 fte om tot € 1000,- subsidie te ontvangen op beveiligingsmaatregelen. Na een veiligheidsscan van een van de VKB-scanners zijn de voor u gewenste beveiligingsmaatregelen inzichtelijk. U kunt daarna overgaan tot het nemen van een of meerdere beveiligingsmaatregelen waarbij gekozen kan worden uit standaard pakketten tegen vaste prijzen. Alle informatie over hoe de regeling in zijn werk gaat vindt u hier.

Solvocom kan, als gecertificeerd BORG Technisch Beveiligingsbedrijf, de installatie van deze pakketten voor u verzorgen. Na het indienen van uw aanvraag wordt er contact met u opgenomen en kunt u Solvocom als de door u gewenste installateur aangeven.

 

Subsidieregeling overvallen

Als uw woning of uw bedrijf of filiaal in 2010, 2011, 2012 of 2013 getroffen is door een overval, dan kunt u een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal € 1.000 voor preventieve (beveiligings)maatregelen.
Deze subsidie wordt verstrekt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de regeling uit. Hier vindt u alle informatie over de regeling en de voorwaarden.

Uiteraard kan Solvocom u de juiste preventieve maatregelen aanbieden en assisteren bij het verkrijgen van de subsidie.